workshop1 workshop2

På teatersidan repeteras det för fullt. I januari är det premiär för Psykomania och i mars för Romeo och Romeo, båda i regi av Lejonkulans Catta Neuding.
På bilderna synes skådespelare som drillas i Commedia dell ‘Arte.