visor och champagne logga och text BANNER

Visor och Champagne är en ett nytt helhetskoncept kring den litterära visan och arrangeras av den ideella föreningen Lejonkulans Kulturproduktion grundad 2013 men som redan hunnit arrangera Visfestival på Fjäderholmarna, och barnteater på Wenngarns slott.

 

Återupprättandet av den litterära visan

 

Vi vill återupprätta den svenska litterära vistraditionen och återföra den till kulturens finrum, utan att göra avkall på dess ifrågasättande och upproriska karaktär. Vi vill ta vara på den unika tradition som den nordiska litterära visan utgör genom att ta fasta på den sjungna lyrikens självklara roll som brygga mellan musik- och litteraturhistorien. På samma sätt som de historiska förebilderna vill vi utveckla traditionen och rikta den till en samtida publik. Nyckelorden är kvalitet, tradition, närvaro.