Lejonkulan Kulturproduktion syfte är att främja konstarter och kulturyttringar som står i och vidareutvecklar en färdighetsbaserad tradition, såsom föreställande måleri, skulptur, traditionell teater, skaldekonst, klassisk musik och sång, vismusik.