Videoklipp från Lars Anders Johanssons Karlfeldtkonserter på Bellmanhsuet i Stockholm i december 2014.