Låtskrivare och visartist, född och uppvuxen i Stockholm. Karin skriver texter på svenska kring ämnena kärlek, relationer, natur, och livets små och stora bekymmer och frågor. Vid sidan av musiken är Karin en stor friluftslivsentusiast och hon hämtar stora delar av sin inspiration från naturen. Till vardags studerar Karin till läkare i Stockholm. Hon är även dirigent för Handelshögskolans student-kör Friedmans Apostlar.

Härnäst kan Karin ses på Visor & Champagne på Forsbacka Wärdshus den 6:e september.

Karin Bergström